کنسول آینه و شمعدان

قیمت با رنگ پتینه یا کهنه کاری شده : کنسول : ۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت با رنگ های دیگر : کنسول :۱۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ابعاد : ۱۷۰×۹۰×۴۵

15,000,000ریال

آینه های خاص خورشید چوب راش

72,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 72,000,000 ریال

Sw 0100

آینه های فیگوراتیو خورشید ابعاد : ۱۹۰×۶۵ و ۱۴۵×۱۰۵

56,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 56,000,000 ریال

SW 031

کنسول و آینه با تزئین نقاشی گل و مرغ

100,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 100,000,000 ریال

Sw073

كنسول آينه و شمعدان تمام چوب با تزيين نقاشي دست ابعاد آينه :٩٠*٦٠ ابعاد كنسول ٩٥*٨٥*٤٠

160,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 160,000,000 ریال

Sw071

كنسول آينه تمام چوب با تزيين نقاشي دست ابعاد كنسول :١٢٠*٤٠*٩٠ ابعاد آينه : ١١٠*٩٠

93,000,000ریال

قیمت با چوب راش: 93,000,000 ریال

SW 062

كنسول با آينه همراه با تزيين گل و مرغ و تذهيب ابعاد آينه ٩٠*١٦٠ ابعاد كنسول :١٠٠*٣٥

84,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 84,000,000 ریال

SW 010

كنسول آينه و شمعدان عروس تمام چوب با كاشي دست ساز ابعادكنسول ٨٠ در ٧٠ در ٣٥ ابعاد آينه ٦٠ در ٧٠

کمد جالباسی و جاکفشی

96,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 96,000,000 ریال
Sw098
جا کفشی با چوب و مشبک ابعاد:۲۰۰×۵۵×۴۵

96,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 96,000,000 ریال

Sw088

جاکفشی خورشید با نشیمن و کشو تمام چوب روسی به طول ۱۲۵ سانت

86,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 86,000,000 ریال

SW 056

جاکفشی تمام چوب با تزیین مشبک و شیشه مشجر ابعاد :120*105*25

زیر تی وی

92,000,000ریال

میز تلویزیون با چوب راش و تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد ۱۶۰×۶۰×۴۰

100,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 100,000,000 ریال

sw 099

میز تی وی با طرح مشبک چوب ابعاد ۲ متر در ۵۵ در۴۰

96,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 96,000,000 ریال

Sw 090

زیر تی وی ۲ متری تمام چوب با نقاشی دست و تذهیب ایرانی

76,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 76,000,000 ریال

Sw086

میز زیر تی وی آبی رنگ به طول ۱۵۵ سانت تمام چوب

78,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 78,000,000 ریال

Sw078

ميز تي وي تمام چوب با تزيين نقاشي ابعاد ١٥٠سانت و ١٨٠سانت

90,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 90,000,000 ریال

Sw074

زير تي وي تمام چوب با تزيين نقاشي دست ابعاد :١٦٠*٥٦*٤٠

86,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 86,000,000 ریال

Sw072

زير تي وي تمام چوب با تزيين كاشي خشتي ابعاد:٢٠٠*٤٥*٤٠

64,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 64,000,000 ریال

SW 067

ميز تي وي با تزيين نقاشي گل و مرغ ابعاد ۱۲۰×۶۵×۴۰

میز و صندلی و نیمکت خورشید

قیمت تخت: ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پاتختی : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دراور : ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

104,000,000ریال

میز جلومبلی جنس چوب راش با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد ۱۱۰×۶۰

45,000,000ریال

میز خاطره قطر ۵۰ سانت

166,000,000ریال

میز با تزیین نقاشی ویژه گل و مرغ ابعاد ۱۲۰×۱۲۰

120,000,000ریال

Sw 0115 میز وسط مبل ابعاد میز وسط : ۱۰۰×۱۰۰

168,000,000ریال

میز وسط مبل با تزیین نقاشی ویژه گل و مرغ ابعاد : ۱۱۰×۱۱۰

80,000,000ریال

Sw0107 میز پشت مبلی تمام راش

42,000,000ریال

Sw 0106 میز عسلی با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد میز : ۴۵×۴۵

پاراوان

128,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 128,000,000 ریال

sw 060

پاراوان چهار لت تمام چوب با تزیین مشبک و شیشه رنگی ابعاد : هر لت 50 *180

ویترین کتابخانه دکوری

99,000,000ریال

ویترین ایستاده با چوب راش و نقاشی گل و مرغ کار دست ابعاد ۱۵۵×۵۰×۴۵

148,000,000ریال

کتابخانه دکوری با چوب راش و رنگ سفید کهنه کاری شده سبک باروک ابعاد: ۱۵۰×۱۷۰ عمق پایین کار : ۴۳ عمق بالا : ۱۵ پایه : ۲۰ سانت

106,000,000ریال

Sw 0116 کتابخانه با تزیین شیشه رنگی ابعاد ۱۸۰×۸۰×۳۰

255,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 255,000,000 ریال Sw096 ویترین ۳ تکه

78,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 78,000,000 ریال

Sw 093

دکوری با تزیین نقاشی پشت شیشه ابعاد: ۱۶۰×۵۰×۳۵

159,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 159,000,000 ریال

sw 092

کتابخانه ، دکوری دو رنگ ابعاد : ۲۰۰×۱۳۰×۳۵

148,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 148,000,000 ریال

Sw085

کتابخانه تمام چوب و دکوری کمد کنار آن همراه با تزیین نقاشی گل و مرغ

95,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 95,000,000 ریال

Sw080

كتابخانه تمام چوب ابعاد :١٨٥*٨٠*٤٥

English