81,000,000ریال

میز تلویزیون با چوب راش و تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد ۱۶۰×۶۰×۴۰

80,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 80,000,000 ریال

sw 099

میز تی وی با طرح مشبک چوب ابعاد ۲ متر در ۵۵ در۴۰

82,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 82,000,000 ریال

Sw 090

زیر تی وی ۲ متری تمام چوب با نقاشی دست و تذهیب ایرانی

64,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 64,000,000 ریال

Sw086

میز زیر تی وی آبی رنگ به طول ۱۵۵ سانت تمام چوب

66,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 66,000,000 ریال

Sw078

ميز تي وي تمام چوب با تزيين نقاشي ابعاد ١٥٠سانت و ١٨٠سانت

76,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 76,000,000 ریال

Sw074

زير تي وي تمام چوب با تزيين نقاشي دست ابعاد :١٦٠*٥٦*٤٠

70,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 70,000,000 ریال

Sw072

زير تي وي تمام چوب با تزيين كاشي خشتي ابعاد:٢٠٠*٤٥*٤٠

56,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 56,000,000 ریال

SW 067

ميز تي وي با تزيين نقاشي گل و مرغ ابعاد:١٢٠*٦٠*٤٥

44,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 44,000,000 ریال

sw 057

میز تی وی تمام چوب با تزیین کاشی دست ساز خشتی ابعاد: 100*40*40

64,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 64,000,000 ریال

SW 046

68,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 68,000,000 ریال

Sw044

ابعاد : 150×55×45 تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

96,000,000ریال

- قیمت با چوب راش: 96,000,000 ریال

 SW 027

ابعاد : 130*45*45 و 50*45*70 چوب  رنگ شده با تزیین شیشه رنگی و مشبک چوب

81,000,000ریال

میز تلویزیون با چوب راش و تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد ۱۶۰×۶۰×۴۰

80,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 80,000,000 ریال

sw 099

میز تی وی با طرح مشبک چوب ابعاد ۲ متر در ۵۵ در۴۰

82,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 82,000,000 ریال

Sw 090

زیر تی وی ۲ متری تمام چوب با نقاشی دست و تذهیب ایرانی

64,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 64,000,000 ریال

Sw086

میز زیر تی وی آبی رنگ به طول ۱۵۵ سانت تمام چوب

66,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 66,000,000 ریال

Sw078

ميز تي وي تمام چوب با تزيين نقاشي ابعاد ١٥٠سانت و ١٨٠سانت

76,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 76,000,000 ریال

Sw074

زير تي وي تمام چوب با تزيين نقاشي دست ابعاد :١٦٠*٥٦*٤٠

70,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 70,000,000 ریال

Sw072

زير تي وي تمام چوب با تزيين كاشي خشتي ابعاد:٢٠٠*٤٥*٤٠

56,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 56,000,000 ریال

SW 067

ميز تي وي با تزيين نقاشي گل و مرغ ابعاد:١٢٠*٦٠*٤٥

44,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 44,000,000 ریال

sw 057

میز تی وی تمام چوب با تزیین کاشی دست ساز خشتی ابعاد: 100*40*40

64,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 64,000,000 ریال

SW 046

68,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 68,000,000 ریال

Sw044

ابعاد : 150×55×45 تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

96,000,000ریال

- قیمت با چوب راش: 96,000,000 ریال

 SW 027

ابعاد : 130*45*45 و 50*45*70 چوب  رنگ شده با تزیین شیشه رنگی و مشبک چوب

English