118,000,000ریال

نیمکت تمام چوب راش با رنگ پتینه و کهنه کاری شده سفید طول ۱۳۰ سانت

88,000,000ریال

میز جلومبلی جنس چوب راش با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد ۱۱۰×۶۰

42,000,000ریال

میز خاطره قطر ۵۰ سانت

160,000,000ریال

میز با تزیین نقاشی ویژه گل و مرغ ابعاد ۱۲۰×۱۲۰

100,000,000ریال

Sw 0115 میز وسط مبل ابعاد میز وسط : ۱۰۰×۱۰۰

154,000,000ریال

میز وسط مبل با تزیین نقاشی ویژه گل و مرغ ابعاد : ۱۱۰×۱۱۰

72,000,000ریال

Sw0107 میز پشت مبلی تمام راش

35,000,000ریال

Sw 0106 میز عسلی با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد میز : ۴۵×۴۵

65,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 65,000,000 ریال

SW 040

میز دایره ای دو طبقه به قطر 100 سانتی متر

52,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 52,000,000 ریال

Sw 025

میز بیضی و خاص

90,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 90,000,000 ریال

SW 021

ابعاد 110 در 110

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

Sw089

میز عسلی با نقاشی دست تمام چوب

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

SW 070

ابعاد: ٦٣*٦٣ ابعاد: ١٢٠*٦٣ ارتفاع از زمين ٦٠ سانت و ٥٠ سانت

58,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 58,000,000 ریال

SW 069

ميز جلو مبلي مستطيل چوبي  با تزيين نقاشي دست و شيشه روي آن ابعاد: ١٠٠*٥٠در ارتفاع ٥٠ سانت

100,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 100,000,000 ریال

SW 043

ميز وسط تمام چوب با تزيين نقاشي گل و مرغ ابعاد:١٠٠*١٠٠

94,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 94,000,000 ریال

SW 026

ابعاد: 45*52*182 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

16,600,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 16,600,000 ریال

sw 020

ابعاد: 36*36*45 چوب رنگ شده با تزیین کاشی ایرانی

82,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 82,000,000 ریال

SW 019

ابعاد : 102*34*63 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

40,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 40,000,000 ریال

SW 013

ابعاد : 50*50*45 چوب رنگ شده با تزیین مس

94,000,000ریال

قیمت با چوب راش: 94,000,000 ریال

SW 009

ابعاد: 182*52*53 چوب با تزیین کاشی سنتی

70,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 70,000,000 ریال

SW 008

ابعاد: 100*100*45 چوب پتینه شده بافت دار

118,000,000ریال

نیمکت تمام چوب راش با رنگ پتینه و کهنه کاری شده سفید طول ۱۳۰ سانت

88,000,000ریال

میز جلومبلی جنس چوب راش با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد ۱۱۰×۶۰

42,000,000ریال

میز خاطره قطر ۵۰ سانت

160,000,000ریال

میز با تزیین نقاشی ویژه گل و مرغ ابعاد ۱۲۰×۱۲۰

100,000,000ریال

Sw 0115 میز وسط مبل ابعاد میز وسط : ۱۰۰×۱۰۰

154,000,000ریال

میز وسط مبل با تزیین نقاشی ویژه گل و مرغ ابعاد : ۱۱۰×۱۱۰

72,000,000ریال

Sw0107 میز پشت مبلی تمام راش

35,000,000ریال

Sw 0106 میز عسلی با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد میز : ۴۵×۴۵

65,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 65,000,000 ریال

SW 040

میز دایره ای دو طبقه به قطر 100 سانتی متر

52,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 52,000,000 ریال

Sw 025

میز بیضی و خاص

90,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 90,000,000 ریال

SW 021

ابعاد 110 در 110

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

Sw089

میز عسلی با نقاشی دست تمام چوب

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

SW 070

ابعاد: ٦٣*٦٣ ابعاد: ١٢٠*٦٣ ارتفاع از زمين ٦٠ سانت و ٥٠ سانت

58,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 58,000,000 ریال

SW 069

ميز جلو مبلي مستطيل چوبي  با تزيين نقاشي دست و شيشه روي آن ابعاد: ١٠٠*٥٠در ارتفاع ٥٠ سانت

100,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 100,000,000 ریال

SW 043

ميز وسط تمام چوب با تزيين نقاشي گل و مرغ ابعاد:١٠٠*١٠٠

94,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 94,000,000 ریال

SW 026

ابعاد: 45*52*182 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

16,600,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 16,600,000 ریال

sw 020

ابعاد: 36*36*45 چوب رنگ شده با تزیین کاشی ایرانی

82,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 82,000,000 ریال

SW 019

ابعاد : 102*34*63 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

40,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 40,000,000 ریال

SW 013

ابعاد : 50*50*45 چوب رنگ شده با تزیین مس

94,000,000ریال

قیمت با چوب راش: 94,000,000 ریال

SW 009

ابعاد: 182*52*53 چوب با تزیین کاشی سنتی

70,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 70,000,000 ریال

SW 008

ابعاد: 100*100*45 چوب پتینه شده بافت دار

English