112,000,000ریال

کتابخانه دکوری با چوب راش و رنگ سفید کهنه کاری شده سبک باروک ابعاد: ۱۵۰×۱۷۰ عمق پایین کار : ۴۳ عمق بالا : ۱۵ پایه : ۲۰ سانت قیمت : ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

96,000,000ریال

Sw 0116 کتابخانه با تزیین شیشه رنگی ابعاد ۱۸۰×۸۰×۳۰

230,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 230,000,000 ریال Sw096 ویترین ۳ تکه

66,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 66,000,000 ریال

Sw 093

دکوری با تزیین نقاشی پشت شیشه ابعاد: ۱۶۰×۵۰×۳۵

144,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 144,000,000 ریال

sw 092

کتابخانه ، دکوری دو رنگ ابعاد : ۲۰۰×۱۳۰×۳۵

132,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 132,000,000 ریال

Sw085

کتابخانه تمام چوب و دکوری کمد کنار آن همراه با تزیین نقاشی گل و مرغ

82,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 82,000,000 ریال

Sw080

كتابخانه تمام چوب ابعاد :١٨٥*٨٠*٤٥

48,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 48,000,000 ریال

SW 064

كنسول ويترين چوب و شيشه با تزيين گل ومرغ ابعاد :١١٠*٤٥*٤٥

70,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 70,000,000 ریال

SW 007

دکوری کتابخانه ابعاد : 180 * 50 * 50 تزیین با کاشی دست ساز

130,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 130,000,000 ریال

SW041

ابعاد : 85×180×30 چوب با تزیین کاشی سنتی

104,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 104,000,000 ریال

SW 016

ابعاد : 100*170*30

112,000,000ریال

کتابخانه دکوری با چوب راش و رنگ سفید کهنه کاری شده سبک باروک ابعاد: ۱۵۰×۱۷۰ عمق پایین کار : ۴۳ عمق بالا : ۱۵ پایه : ۲۰ سانت قیمت : ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

96,000,000ریال

Sw 0116 کتابخانه با تزیین شیشه رنگی ابعاد ۱۸۰×۸۰×۳۰

230,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 230,000,000 ریال Sw096 ویترین ۳ تکه

66,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 66,000,000 ریال

Sw 093

دکوری با تزیین نقاشی پشت شیشه ابعاد: ۱۶۰×۵۰×۳۵

144,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 144,000,000 ریال

sw 092

کتابخانه ، دکوری دو رنگ ابعاد : ۲۰۰×۱۳۰×۳۵

132,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 132,000,000 ریال

Sw085

کتابخانه تمام چوب و دکوری کمد کنار آن همراه با تزیین نقاشی گل و مرغ

82,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 82,000,000 ریال

Sw080

كتابخانه تمام چوب ابعاد :١٨٥*٨٠*٤٥

48,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 48,000,000 ریال

SW 064

كنسول ويترين چوب و شيشه با تزيين گل ومرغ ابعاد :١١٠*٤٥*٤٥

70,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 70,000,000 ریال

SW 007

دکوری کتابخانه ابعاد : 180 * 50 * 50 تزیین با کاشی دست ساز

130,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 130,000,000 ریال

SW041

ابعاد : 85×180×30 چوب با تزیین کاشی سنتی

104,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 104,000,000 ریال

SW 016

ابعاد : 100*170*30

English