جدیدترین محصولات

کنسول های خورشید

قیمت با رنگ پتینه : ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت با رنگ معمولی : ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ابعاد : ۲۰۰×۱۰۰×۴۵

قیمت با رنگ پتینه یا کهنه کاری شده : کنسول : ۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت با رنگ های دیگر : کنسول :۱۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال آینه : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ابعاد : ۱۷۰×۹۰×۴۵

268,000,000ریال

Sw 0114 کنسول با تزیین نقاشی قجری ابعاد : ۱۷۸×۱۰۰×۴۰

165,000,000ریال

کد Sw 0122 کنسول با تزیین نقاشی قجری ابعاد ۱۷۰×۹۰×۴۰

116,000,000ریال

کد ۰۱۲۱ کنسول به رنگ پتینه طول ۱۷۰ عمق ۴۰ ار تفاع ۸۰

98,000,000ریال

Sw 0118 کنسول چوب راش با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد : ۹۰×۸۰×۴۵

288,000,000ریال

Sw 0112 کنسول ویژه خورشید با نقاشی ویژه گل و مرغ ابعاد : ۲۱۰×۹۰×۴۰

124,000,000ریال

Sw 0110 کنسول تمام چوب راش

60,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 50,000,000 ریال
Sw 103
کنسول دو در کاشی جدید ابعاد : ۷۷×۷۴×۴۰

136,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 136,000,000 ریال
Sw 094
کنسول با تزیین نقاشی گل و مرغ
ابعاد: ۱۷۰×۸۰×۴۰

61,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 61,000,000 ریال

SW 054

 کنسول دکوری با تزئین نقاشی گل و مرغ

89,000,000ریال

- قیمت با چوب راش: 89,000,000 ریال

Sw091

کنسول تمام چوب با نقاشی گل و مرغ و تذهیب ایرانی

108,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 108,000,000 ریال

Sw084

کنسول تمام چوب روس با پایه های سم آهویی بلند ۱۴۵ سانتی

120,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 120,000,000 ریال

Sw 077

تمام چوب ابعاد : ٢٠٤*٧٨*٥٠ سانت

137,000,000ریال

قیمت با چوب راش: 137,000,000 ریال

Sw068

كنسول تمام چوب با تزيين نقاشي گل و مرغ ابعاد ١٤٠*١٠٠*٤٠

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

SW 065

كنسول ساده و كوچك ابعاد:٩٠*٣٠*٣٠

110,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 11,000,000 ریال

SW 018

كنسول تمام چوب با تزيين كاشي دست ساز ابعاد:١٨٥*٧٨*٣٧

43,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 43,000,000 ریال

 SW 029

ابعاد : 45*80 كنسول يا زير آباژوري تمام چوب با تزيين نقاشي گل و مرغ

90,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 90,000,000 ریال

SW 055

کنسول تمام چوب با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد: 100*85*35

77,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 77,000,000 ریال

Sw 049

ابعاد : 140*70*35 چوب دو رنگ با درهای ریلی کشویی

64,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 64,000,000 ریال

Sw050

ابعاد : 130*90*35

55,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 55,000,000 ریال

sw 038

کمد با تزیین در کاشی دست ساز ابعاد ۸۰×۷۰×۴۰

90,000,000ریال

- قیمت با چوب راش: 90,000,000 ریال

SW 011

کنسول تمام چوب با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد: 100*85*35

131,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 131,000,000 ریال Sw 039 ابعاد : ۱۸۵×۸۵×۴۵

84,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 84,000,000 ریال

SW 015

ابعاد: 45*100*80 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

138,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 138,000,000 ریال

SW 004

ابعاد :142*47*92 ابعاد کشو : 40*47*15 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

200,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 200,000,000 ریال

SW 003

ابعاد:200*46*90 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی و مس

90,000,000ریال

قیمت با چوب راش: 90,000,000 ریال

SW 002

ابعاد :79*34*102 چوب با تزیین پتینه چوب به سبک اروپایی

154,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 154,000,000 ریال

SW 001

چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

نیم کنسول های خورشید

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

sw 058

نیم کنسول تمام چوب با تزیین نقاشی ابعاد : 100* 40*40

34,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 34,000,000 ریال

SW 035

ابعاد ٧٠ *٥٠*٥٠ چوب مشبك و شيشه رنگي

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

SW 030

ابعاد : 35*35*100 چوب و مواد تزیینی و مولتی استایل

آینه و شمعدان خورشید

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

sw 058

نیم کنسول تمام چوب با تزیین نقاشی ابعاد : 100* 40*40

34,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 34,000,000 ریال

SW 035

ابعاد ٧٠ *٥٠*٥٠ چوب مشبك و شيشه رنگي

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

SW 030

ابعاد : 35*35*100 چوب و مواد تزیینی و مولتی استایل

میز  و نیمکت خورشید

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

sw 058

نیم کنسول تمام چوب با تزیین نقاشی ابعاد : 100* 40*40

34,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 34,000,000 ریال

SW 035

ابعاد ٧٠ *٥٠*٥٠ چوب مشبك و شيشه رنگي

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

SW 030

ابعاد : 35*35*100 چوب و مواد تزیینی و مولتی استایل

آینه و صندوق خورشید

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

sw 058

نیم کنسول تمام چوب با تزیین نقاشی ابعاد : 100* 40*40

34,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 34,000,000 ریال

SW 035

ابعاد ٧٠ *٥٠*٥٠ چوب مشبك و شيشه رنگي

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

SW 030

ابعاد : 35*35*100 چوب و مواد تزیینی و مولتی استایل

میز تلویزیون خورشید

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

sw 058

نیم کنسول تمام چوب با تزیین نقاشی ابعاد : 100* 40*40

34,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 34,000,000 ریال

SW 035

ابعاد ٧٠ *٥٠*٥٠ چوب مشبك و شيشه رنگي

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

SW 030

ابعاد : 35*35*100 چوب و مواد تزیینی و مولتی استایل

کتابخانه خورشید

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

sw 058

نیم کنسول تمام چوب با تزیین نقاشی ابعاد : 100* 40*40

34,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 34,000,000 ریال

SW 035

ابعاد ٧٠ *٥٠*٥٠ چوب مشبك و شيشه رنگي

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

SW 030

ابعاد : 35*35*100 چوب و مواد تزیینی و مولتی استایل

جاکفشی خورشید

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

sw 058

نیم کنسول تمام چوب با تزیین نقاشی ابعاد : 100* 40*40

34,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 34,000,000 ریال

SW 035

ابعاد ٧٠ *٥٠*٥٠ چوب مشبك و شيشه رنگي

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

SW 030

ابعاد : 35*35*100 چوب و مواد تزیینی و مولتی استایل

کمدهای خورشید

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

sw 058

نیم کنسول تمام چوب با تزیین نقاشی ابعاد : 100* 40*40

34,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 34,000,000 ریال

SW 035

ابعاد ٧٠ *٥٠*٥٠ چوب مشبك و شيشه رنگي

36,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 36,000,000 ریال

SW 030

ابعاد : 35*35*100 چوب و مواد تزیینی و مولتی استایل

پاراوان خورشید

97,000,000ریال

صندوقچه با چوب راش و نقاشی دست و زیور آلات برنجی دست ساز ابعاد : ۱۰۰×۵۰×۵۰

128,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 128,000,000 ریال

sw 060

پاراوان چهار لت تمام چوب با تزیین مشبک و شیشه رنگی ابعاد : هر لت 50 *180