نمایش یک نتیجه

میز نهار خوری چهار نفره با صندلی یا تزیین کاشی دست ساز و پایه های خراطی شده . قیمت صندلی : ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ قیمت میز : ۸۵/۰۰۰/۰۰۰

80,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 80,000,000 ریال

SW 006

میز وسط جلو مبل تمام چوب تلفیقی روس و راش با تزیین کاشی دست ساز و نقاشی گل و مرغ ابعاد : 100*100*45

50,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 50,000,000 ریال

SW 008

ابعاد: 100*100*45 چوب پتینه شده بافت دار

80,000,000ریال

  قیمت با چوب راش: 80,000,000 ریال

SW 009

ابعاد: 182*52*53 چوب با تزیین کاشی سنتی

25,000,000ریال

Sw 0106 میز عسلی با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد میز : ۴۵×۴۵    

60,000,000ریال

Sw0107 میز پشت مبلی تمام راش

100,000,000ریال

میز ۸ نفره با چوب راش

127,000,000ریال

میز وسط مبل با تزیین نقاشی ویژه گل و مرغ ابعاد : ۱۱۰×۱۱۰

85,000,000ریال

Sw 0115 میز وسط مبل و عسلیهای آن با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد میز وسط : ۱۰۰×۱۰۰ ابعاد عسلی : ۵۰×۵۰

30,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 30,000,000 ریال

SW 013

ابعاد : 50*50*45 چوب رنگ شده با تزیین مس

70,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 70,000,000 ریال

SW 019

ابعاد : 102*34*63 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

12,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 12,000,000 ریال

sw 020

ابعاد: 36*36*45 چوب رنگ شده با تزیین کاشی ایرانی

70,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 70,000,000 ریال

SW 021

ابعاد 110 در 110

40,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 40,000,000 ریال

Sw 025

میز بیضی و خاص

80,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 80,000,000 ریال

SW 026

ابعاد: 45*52*182 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

Sw 034 میز تمام چوب با صفحه سند بلاس و وایت واش شده ابعاد ۸ نفره : قطر ۱۶۰ قیمت با روسی : ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت با راش : ۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

56,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 56,000,000 ریال

SW 040

میز دایره ای دو طبقه به قطر 100 سانتی متر

86,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 86,000,000 ریال

SW 043

ميز وسط تمام چوب با تزيين نقاشي گل و مرغ ابعاد:١٠٠*١٠٠

17,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 17,000,000 ریال

SW 061

صندلي خورشيد تمام چوب با تزيين كاشي دست ساز

80,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 80,000,000 ریال

SW 063

ميز وسط با تزيين كاشي و نقاشي گل و مرغ ابعاد ١٠٠*١٠٠

50,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 50,000,000 ریال

SW 069

ميز جلو مبلي مستطيل چوبي  با تزيين نقاشي دست و شيشه روي آن ابعاد: ١٠٠*٥٠در ارتفاع ٥٠ سانت

25,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 25,000,000 ریال

SW 070

ابعاد: ٦٣*٦٣ ابعاد: ١٢٠*٦٣ ارتفاع از زمين ٦٠ سانت و ٥٠ سانت

270,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش:270,000,000ریال

Sw075

ميز ١٢ نفره تمام چوب با تزيين نقاشي دست ابعاد ٣١٠*١١٥*٨٠

Sw 081

قيمت صندلی ۱۷۰۰۰۰۰۰ریال قیمت میز ۸۵۰۰۰۰۰۰ ریال ميز ناهار خوري تمام چوب چهار نفره با تزيين نقاشي و شيشه روي آن ابعاد : ١١٠*١١٠ به همراه چهار صندلي

صندلیها با چوب گردو دانه ای ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت میز ۸ نفره با چوب راش ٧٠/۰۰۰/۰۰۰ ریال قطر میز ۸ نفره ۱۶۰ سانت  

25,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 25,000,000 ریال

Sw089

میز عسلی با نقاشی دست تمام چوب

17,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 17,000,000 ریال
Sw 095
صندلی با تزیین نقاشی گل و مرغ

60,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 60,000,000 ریال  
Sw 101
میز تحریر فقط با راش ابعاد: ۱۲۰×۶۰×(۸۲ پایه جلو)

Back
Welcome To SunWoodProduct
+
WhatsApp WhatsApp us