نمایش یک نتیجه

120,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 120,000,000 ریال

SW 051

میز نهار خوری چهار نفره با صندلی یا تزیین کاشی دست ساز و پایه های خراطی شده .

75,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 75,000,000 ریال

SW 006

میز وسط جلو مبل تمام چوب تلفیقی روس و راش با تزیین کاشی دست ساز و نقاشی گل و مرغ ابعاد : 100*100*45

45,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 45,000,000 ریال

SW 008

ابعاد: 100*100*45 چوب پتینه شده بافت دار

70,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 70,000,000 ریال

SW 009

ابعاد: 182*52*53 چوب با تزیین کاشی سنتی

Sw 0106 میز وسط جلومبلی با چوب راش و نقاشی گل و مرغ میز وسط با ابعاد : ۱۰۰×۱۰۰ قیمت : ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میز عسلی: ۴۵×۴۵ قیمت : ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال  

60,000,000ریال

Sw0107 میز پشت مبلی تمام راش

100,000,000ریال

میز ۸ نفره با چوب راش

115,000,000ریال

میز وسط مبل با تزیین نقاشی ویژه گل و مرغ ابعاد : ۱۱۰×۱۱۰

Sw 0115 میز وسط مبل و عسلیهای آن با تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد میز وسط : ۱۰۰×۱۰۰ ابعاد عسلی : ۵۰×۵۰ قیمت میز وسط : ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت عسلی : ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال

30,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 30,000,000 ریال

SW 013

ابعاد : 50*50*45 چوب رنگ شده با تزیین مس

60,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 60,000,000 ریال

SW 019

ابعاد : 102*34*63 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

12,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 12,000,000 ریال

sw 020

ابعاد: 36*36*45 چوب رنگ شده با تزیین کاشی ایرانی

65,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 65,000,000 ریال

SW 021

ابعاد 110 در 110

40,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 40,000,000 ریال

Sw 025

میز بیضی و خاص

70,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 70,000,000 ریال

SW 026

ابعاد: 45*52*182 چوب رنگ شده با تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

22,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 22,000,000 ریال

SW 034

ابعاد: 40*20 چوب و مواد تزیینی و مولتی استایل

9,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 9,000,000 ریال

SW 039

50,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 50,000,000 ریال

SW 040

میز دایره ای دو طبقه به قطر 100 سانتی متر

80,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 80,000,000 ریال

SW 043

ميز وسط تمام چوب با تزيين نقاشي گل و مرغ ابعاد:١٠٠*١٠٠

15,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 15,000,000 ریال

SW 061

صندلي خورشيد تمام چوب با تزيين كاشي دست ساز

70,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 70,000,000 ریال

SW 063

ميز وسط با تزيين كاشي و نقاشي گل و مرغ ابعاد ١٠٠*١٠٠

45,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 45,000,000 ریال

SW 069

ميز جلو مبلي مستطيل چوبي  با تزيين نقاشي دست و شيشه روي آن ابعاد: ١٠٠*٥٠در ارتفاع ٥٠ سانت

22,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 22,000,000 ریال

SW 070

ابعاد: ٦٣*٦٣ ابعاد: ١٢٠*٦٣ ارتفاع از زمين ٦٠ سانت و ٥٠ سانت

275,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش:275,000,000ریال

Sw075

ميز ١٢ نفره تمام چوب با تزيين نقاشي دست ابعاد ٣١٠*١١٥*٨٠

120,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 120,000,000 ریال

Sw 081

ميز ناهار خوري تمام چوب چهار نفره با تزيين نقاشي و شيشه روي آن ابعاد : ١١٠*١١٠ به همراه چهار صندلي

صندلیها با چوب گردو دانه ای ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال قیمت میز ۸ نفره با چوب راش ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و قیمت میز با پایه روسی ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال قطر میز ۸ نفره ۱۶۰ سانت  

22,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 22,000,000 ریال

Sw089

میز عسلی با نقاشی دست تمام چوب

13,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 13,000,000 ریال
Sw 095
صندلی با تزیین نقاشی گل و مرغ

50,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 50,000,000 ریال  
Sw 101
میز تحریر فقط با راش ابعاد: ۱۲۰×۶۰×(۸۲ پایه جلو)

Back
Welcome To SunWoodProduct
+
WhatsApp WhatsApp us