92,000,000ریال

میز تلویزیون با چوب راش و تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد ۱۶۰×۶۰×۴۰

100,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 100,000,000 ریال

sw 099

میز تی وی با طرح مشبک چوب ابعاد ۲ متر در ۵۵ در۴۰

96,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 96,000,000 ریال

Sw 090

زیر تی وی ۲ متری تمام چوب با نقاشی دست و تذهیب ایرانی

76,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 76,000,000 ریال

Sw086

میز زیر تی وی آبی رنگ به طول ۱۵۵ سانت تمام چوب

78,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 78,000,000 ریال

Sw078

ميز تي وي تمام چوب با تزيين نقاشي ابعاد ١٥٠سانت و ١٨٠سانت

90,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 90,000,000 ریال

Sw074

زير تي وي تمام چوب با تزيين نقاشي دست ابعاد :١٦٠*٥٦*٤٠

86,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 86,000,000 ریال

Sw072

زير تي وي تمام چوب با تزيين كاشي خشتي ابعاد:٢٠٠*٤٥*٤٠

64,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 64,000,000 ریال

SW 067

ميز تي وي با تزيين نقاشي گل و مرغ ابعاد ۱۲۰×۶۵×۴۰

48,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 48,000,000 ریال

sw 057

میز تی وی تمام چوب با تزیین کاشی دست ساز خشتی ابعاد: 100*40*40

76,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 76,000,000 ریال

SW 046

108,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 108,000,000 ریال

Sw044

ابعاد : 150×55×45 تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

96,000,000ریال

- قیمت با چوب راش: 96,000,000 ریال

 SW 027

ابعاد : 130*45*45 و 50*45*70 چوب  رنگ شده با تزیین شیشه رنگی و مشبک چوب

92,000,000ریال

میز تلویزیون با چوب راش و تزیین نقاشی گل و مرغ ابعاد ۱۶۰×۶۰×۴۰

100,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 100,000,000 ریال

sw 099

میز تی وی با طرح مشبک چوب ابعاد ۲ متر در ۵۵ در۴۰

96,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 96,000,000 ریال

Sw 090

زیر تی وی ۲ متری تمام چوب با نقاشی دست و تذهیب ایرانی

76,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 76,000,000 ریال

Sw086

میز زیر تی وی آبی رنگ به طول ۱۵۵ سانت تمام چوب

78,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 78,000,000 ریال

Sw078

ميز تي وي تمام چوب با تزيين نقاشي ابعاد ١٥٠سانت و ١٨٠سانت

90,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 90,000,000 ریال

Sw074

زير تي وي تمام چوب با تزيين نقاشي دست ابعاد :١٦٠*٥٦*٤٠

86,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 86,000,000 ریال

Sw072

زير تي وي تمام چوب با تزيين كاشي خشتي ابعاد:٢٠٠*٤٥*٤٠

64,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 64,000,000 ریال

SW 067

ميز تي وي با تزيين نقاشي گل و مرغ ابعاد ۱۲۰×۶۵×۴۰

48,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 48,000,000 ریال

sw 057

میز تی وی تمام چوب با تزیین کاشی دست ساز خشتی ابعاد: 100*40*40

76,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 76,000,000 ریال

SW 046

108,000,000ریال

-

قیمت با چوب راش: 108,000,000 ریال

Sw044

ابعاد : 150×55×45 تزیین مشبک چوب و شیشه رنگی

96,000,000ریال

- قیمت با چوب راش: 96,000,000 ریال

 SW 027

ابعاد : 130*45*45 و 50*45*70 چوب  رنگ شده با تزیین شیشه رنگی و مشبک چوب

English