مشاهده همه 12 نتیجه

میز ناهار خوری با چوب راش و لایی راش و تزیین کاشی خشتی دست ساز و صندلی با پشت دارای کاشی دستساز قیمت صندلی : 51/000/000 ریال میز ۴ نفره ۱۱۰×۱۱۰ قیمت : ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میز ۶ نفره ۱۱۰×۱۶۰ قیمت : ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میز ۸ نفره ۱۱۰×۲۱۰ قیمت : ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

36,000,000ریال

صندلی لهستانی با چوب گردو و رنگ زیر عسلی با روی وایت واش شده

مبلمان با چوب راش ، پارچه ترک و بهترین متریال رویه کوبی کاناپه ۳ نفره : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مبل تک کویین : ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال صندلی : ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

میز ناهار خوری با چوب راش و لایی راش ،در عرض ۱۱۰ و ارتفاع استاندارد . طول ۱۰ نفره ۲۶۰ سانت : ۱۷۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال طول ۸ نفره ۲۱۰ سانت : ۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال طول ۶ نفره ۱۶۰ سانت : ۱۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت هر صندلی : ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مبلمان تمام پارچه لمسه کوبی شده با بهترین متریال رویه کوبی و پایه های راش . کاناپه چستر با ابعاد ۲۱۰×۹۵ : ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مبل تک : ۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مبلمان خورشید با چوب راش و پارچه ترک و بهترین متریال رویه کوبی کاناپه ۳ نفره ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال مبل تک نفره ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال صندلی ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

Sw 022 میز ناهار خوری با چوب و لایی راش با صندلی لهستانی چوب گردو میز ۴ نفره : ۱۱۰×۱۱۰ قیمت : ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میز ۶ نفره : ۱۱۰×۱۴۰ قیمت : ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال میز ۸ نفره : ۱۱۰×۲۰۰ قیمت : ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال میز ۱۰ نفره : ۱۱۰×۲۶۰ قیمت : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هر صندلی ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومن

میز با چوب راش و لایی راش ، سند بلاس شده و رنگ وایت واش برای روی کار . میز ۴ نفره : ۱۲۰ سانت میز ۶ نفره : ۱۵۰ سانت میز ۸ نفره : ۱۶۵ سانت قیمت هر صندلی لهستانی چوب گردو : 27/000/000 ریال قیمت میز ۴ نفره : ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت میز ۶ نفره : ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت میز ۸ نفره : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

میز ناهار خوری با چوب راش و لایی راش با تزیین نقاش ویژه گل و مرغ ایرانی کار دست . ۱۲ نفره به طول ۳۰۰ سانت قیمت : ۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۰ نفره به طول ۲۶۰ سانت قیمت ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۸ نفره به طول ۲۱۰ سانت قیمت : ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۶ نفره به طول ۱۶۰ سانت قیمت : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت هر صندلی : 51/000/000 ریال

155,000,000ریال

میز ناهار خوری ۴ نفره با چوب راش و لایی راش و نقاش گل و مرغ ابرانی کار دست . ابعاد : ۱۱۰×۱۱۰ قیمت : 155/000/000 ریال قیمت هر صندلی : 51/000/000 ریال

میز گرد پایه گلدانی با چوب راش و لایی راش میز ۸ نفره با قطر ۱۶۰ قیمت : ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میز ۶ نفره با قطر ۱۵۰ قیمت : ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میز ۴ نفره با قطر ۱۲۰ قیمت : ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میز ۳ نفره با قطر ۱۰۰ قیمت : ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میز ۲ نفره با قطر ۸۰ قیمت : ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت هر صندلی لهستانی : 27/000/000 ریال

48,000,000ریال

صندلی راش و لایی راش با تزیین نقاشی گل و مرغ کار دست

Call Now Button
Back
Welcome To SunWoodProduct
+
WhatsApp WhatsApp us