مشاهده همه 11 نتیجه

میز ناهار خوری با چوب راش و لایی راش و تزیین کاشی خشتی دست ساز و صندلی با پشت دارای کاشی دستساز قیمت صندلی : 43/000/000 ریال میز ۴ نفره ۱۱۰×۱۱۰ قیمت : ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میز ۶ نفره ۱۱۰×۱۶۰ قیمت : ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میز ۸ نفره ۱۱۰×۲۱۰ قیمت : ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

30,000,000ریال

صندلی لهستانی با چوب گردو و رنگ زیر عسلی با روی وایت واش شده

مبلمان با چوب راش و پارچه ترک و بهترین متریال رویه کوبی کاناپه ۳ نفره : ۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال مبل کویین تک نفره : ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال صندلی : ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

میز ناهار خوری با چوب راش و لایی راش در عرض ۱۱۰ و ارتفاع استاندارد ۱۰نفره ، ۲۶۰ ، ۸ نفره ، ۲۱۰ سانت ، ۶ نفره ، ۱۶۰ سانت قیمت ۱۰ نفره : ۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت ۸ نفره : ۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت ۶ نفره : ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت هر صندلی : ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مبلمان تمام پارچه لمسه کاری شده با پایه های راش و ست با چستر ویژه خورشید . ابعاد چستر : ۹۵×۲۱۰ قیمت چستر : ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت مبل تک : ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مبلمان خورشید با چوب راش و پارچه ترک و بهترین متریال رویه کوبی کاناپه ۳ نفره : ۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال مبل تک نفره : ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال صندلی : ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

میز با چوب راش و لایی راش ، سند بلاس شده و رنگ وایت واش برای روی کار . میز ۴ نفره : ۱۲۰ سانت میز ۶ نفره : ۱۵۰ سانت میز ۸ نفره : ۱۶۵ سانت قیمت هر صندلی لهستانی چوب گردو : ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال قیمت میز ۴ نفره : ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت میز ۶ نفره : ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت میز ۸ نفره : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

میز ناهار خوری با چوب راش و لایی راش با تزیین نقاش ویژه گل و مرغ ایرانی کار دست . ۱۲ نفره به طول ۳۰۰ سانت قیمت : ۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۰ نفره به طول ۲۶۰ سانت قیمت ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۸ نفره به طول ۲۱۰ سانت قیمت : ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۶ نفره به طول ۱۶۰ سانت قیمت : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت هر صندلی : ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال

140,000,000ریال

میز ناهار خوری ۴ نفره با چوب راش و لایی راش و نقاش گل و مرغ ابرانی کار دست . ابعاد : ۱۱۰×۱۱۰ قیمت : ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت هر صندلی : ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال

میز گرد پایه گلدانی با چوب راش و لایی راش میز ۸ نفره با قطر ۱۶۰ قیمت : ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میز ۶ نفره با قطر ۱۵۰ قیمت : ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میز ۴ نفره با قطر ۱۲۰ قیمت : ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میز ۳ نفره با قطر ۱۰۰ قیمت : ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میز ۲ نفره با قطر ۸۰ قیمت : ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت هر صندلی لهستانی : ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال

43,000,000ریال

صندلی راش و لایی راش با تزیین نقاشی گل و مرغ کار دست

Call Now Button
Back
Welcome To SunWoodProduct
+
WhatsApp WhatsApp us