طراحی منزل مشتری

الف – طراحی و ساخت قسمت نشیمن و تی وی روم با توجه به ابعاد و فضای خالی
ب – طراحی و ساخت قسمت حفره بین ستون که نشیمن را از سالن پذیرایی جدا میکرد
ج – طراحی و ساخت کتابخانه قسمت کوشه سالن پذیرایی متناسب با فضا و ابعاد

دسته:
Call Now Button
Back
Welcome To SunWoodProduct
+
WhatsApp WhatsApp us